Przejdź do treści Rozmiar tekstuAAA

 

wfrtop
Miejsca wydawania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu ZdrowiaDrukuj
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, Wydział Spraw Świadczeniobiorców,
  ul. Koryznowej 2d, 20-137 Lublin,
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Białej Podlaskiej,
  ul. Warszawska 12c,  21-500 Biała Podlaska,
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Chełmie,
  ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm,
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Zamościu,
  ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość.

Wniosek o wydanie EKUZ  może być oprócz złożenia osobistego, przesłany:

 • drogą pocztową,
 • faksem,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku, kiedy wniosek nie zawiera podpisu wnioskodawcy,  wnioskodawca musi osobiście  odebrać kartę EKUZ )

Strona z wnioskami do pobrania

wfrtop
wfrtop
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale 2015
Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie 4066,34
Wysokosć miesięcznej składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 365,97
Podstawa składki dla studentów obcokrajowców 520,00
Wysokosć miesięcznej składki dla studentów obcokrajowców 46,80
wfrtop
wfrtop
Voluntary Health Insurance in the 3rd quarter of 2015
Contribution assessment base for the voluntary health insurance PLN 4,066.34
Amount of contribution for the voluntary health insurance PLN 365.97
Contribution base for foreign students PLN 520.00
Amount of contribution for foreign students PLN 46.80
wfrtop

 

Aktualnosci
Strona 
 z