Lubelski OW NFZ ikonka Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) - przydatne informacje dla pacjentów i placówek medycznych

Dla Pacjentów

W związku z wdrażaniem na terenie województwa lubelskiego elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia w formie elektronicznej ulotki informacyjne na temat systemu eWUŚ celem zapoznania.

Pobierz ulotki:
1. Ulotka: Przychodzi pacjent do lekarza
2. Ulotka: Mamo, Tato! Zgłoś mnie!
3. Ulotka: Studencie! Nie oblej egzaminu eWUŚ

Informacje o systemie eWUŚ – przyjazny pacjentom system potwierdzania prawa do bezpłatnego leczenia

Wzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) może złożyć w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent ma do nich prawo

Komunikat w sprawie zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Komunikat dla pacjentów dotyczący potwierdzania prawa do świadczeń

FAQ - Odpowiedzi na pytania dotyczące potwierdzania uprawnień do świadczeń, najczęściej zadawane przez pacjentów.

Informacja o eWUŚ w języku migowym

Poradnik dla pacjenta, który otrzymał informację, iż NFZ nie potwierdza jego prawa do świadczeń (czerwony komunikat w systemie eWUŚ)

Informacja w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń

Poniżej podajemy również  numery telefonów, pod którymi pacjenci mogą uzyskać informacje na temat systemu eWUŚ, oraz jak i gdzie można wyjaśnić wątpliwości związane z brakiem uprawnień do świadczeń:

Delegatura w Białej Podlaskiej: tel. 83 34 49 306, 83 34 49 305, 83 34 49 327

Delegatura w Chełmie: tel. 82 56 222 12, 82 56 222 30

Delegatura w Zamościu: tel. 84 677 64 10, 84 677 64 12, 84 677 64 15

Lubelski OW NFZ: tel. 81 53 10 500, 81 53 10 598, tel. infolinii 81 19488

 

Dla Świadczeniodawców

W związku z wdrażaniem systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) Lubelski OW NFZ  zaprasza Państwa do wzięcia udziału w testach tego systemu.  

W załaczeniu udostępniono opis procedury przyznawania uprawnień do systemu eWUŚ oraz  instrukcję techniczną opisującą proces składania wniosków.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt  pod nastepującymi numerami telefonów:

  • 81 53 10 587
  • 81 53 10 664
  • 81 53 10 665
  • 81 53 10 666

Został również udostępniony adres skrzynki pocztowej: ewus@nfz-lublin.pl, na który to mogą Państwo zgłaszać swoje uwagi i sugestie związane z funkcjonowaniem systemu eWUŚ.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) będą mogli składać po 1 stycznia 2013 r. w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent ma do nich prawo.

FAQ - Odpowiedzi na pytania dotyczące eWUŚ, najczęściej zadawane przez świadczeniodawców.

Komunikat w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób, które pobierają zasiłki na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, albo ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty.

Informacja w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń

W związku z wdrażaniem na terenie województwa lubelskiego elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia w formie elektronicznej ulotki informacyjne na temat systemu eWUŚ celem rozpowszechniania.

Pobierz ulotki:
1. Ulotka: Przychodzi pacjent do lekarza
2. Ulotka: Mamo, Tato! Zgłoś mnie!
3. Poradnik rejestratorki (wersja jednostronna)
4. Plakat: Dni otwarte
5. Plakat: Informacje o eWUŚ
 

Aktualności