Lubelski OW NFZ ikonka Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++
 Pilne Zaproszenie do współpracy w zakresie organizacji stanowisk wyjazdowych ZIP: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, ze w związku ze stałym zainteresowaniem  mieszkańców naszego województwa, założenia konta w systemie Zintegrowany Informator Pacjenta, w 2015 r. kontynuowane będą  akcje organizacji wyjazdowych stanowisk ZIP. Akcje te umożliwią uzyskanie danych dostępowych  (loginu i hasła) w punktach znajdujących się w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania. W 2013 i 2014 r. podczas akcji promocyjnej ZIP  zorganizowaliśmy łącznie 249  stanowisk mobilnych., na których wydaliśmy  20 148  loginów i haseł. Odwiedziliśmy  m.in. ZUS, KRUS, Izbę Skarbową, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin,  zakłady pracy, szpitale i przychodnie oraz uczelnie wyższe. Serdeczne  dziękujemy tym wszystkim podmiotom, które nas zaprosiły z ZIP i przypominamy, że jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie organizowania kolejnych stanowisk wyjazdowych. Jeśli chcecie nas Państwo zaprosić, wystarczy skierować zaproszenie na adres e-mail: zip@nfz-lublin.pl.Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych: W celu osiągnięcia spójności słownika grup zawodowych z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania[1], Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje świadczeniodawców do dokonania przekodowania swojego potencjału w zakresie sześcioznakowych kodów zawodów i specjalności personelu. Przekodowanie odbędzie się przy pomocy mechanizmu zatwierdzenia przez świadczeniodawcę wstępnego, automatycznego przekodowania dokonanego w systemie. Mechanizm zostanie udostępniony świadczeniodawcom od dnia 21 lipca 2015 r. Poniżej instrukcja dla świadczeniodawców. PortalSZOI_inst_uzyt_swiadczeniodawca_1.pdf PortalSZOI_inst_uzyt_Apteka_GrupyZawodowe.pdf Aktualizacja 20.07.2015   Źródło Centrala NFZ [1] Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2014.1145)  Bezpłatne badania spirometryczne w ramach III Polskich Dni Spirometrii: W dniach od 14 do 19 września br. w ramach III Polskich Dni Spirometrii, w ponad 200 placówkach na terenie całego kraju będzie można wykonać bezpłatne badanie spirometryczne. Ogólnopolską akcję, pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizowała Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Zachęcamy do bezpłatnej spirometrii - nieinwazyjnego badania, które pozwala ocenić pojemność i przepływ powietrza przez płuca oraz ich funkcję, a które jest niezbędne do potwierdzenia diagnozy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dzięki wczesnemu wykryciu choroby i właściwemu postępowaniu możliwe jest spowolnienie procesu chorobowego oraz poprawa jakości i długości życia chorego. Warto podkreślić, że cele akcji zbieżne są z założeniami prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, projektu edukacyjnego,, …liczy się każdy oddech…”. Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów oraz świadczeniodawcami prowadzi działania, które mają na celu upowszechnienie informacji o astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – POChP oraz edukację zdrowotną Pacjentów, a także poprawę jakości opieki zdrowotnej. Adresy ośrodków na terenie województwa lubelskiego, w których Pacjenci będą mogli wykonać bezpłatne badanie spirometryczne Więcej  informacji
PoprzedniNastępny
Zamknij

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Krok po kroku dla świadczeniodawców

Kontraktowanie

Systemy informatyczne

Zintegrowany Informator Pacjenta

Bezpłatne badania profilaktyczne

Mammobusy