Lubelski OW NFZ ikonka Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++
 Pilne Zaproszenie do współpracy w zakresie organizacji stanowisk wyjazdowych ZIP: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, ze w związku ze stałym zainteresowaniem  mieszkańców naszego województwa, założenia konta w systemie Zintegrowany Informator Pacjenta, w 2015 r. kontynuowane będą  akcje organizacji wyjazdowych stanowisk ZIP. Akcje te umożliwią uzyskanie danych dostępowych  (loginu i hasła) w punktach znajdujących się w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania. W 2013 i 2014 r. podczas akcji promocyjnej ZIP  zorganizowaliśmy łącznie 249  stanowisk mobilnych., na których wydaliśmy  20 148  loginów i haseł. Odwiedziliśmy  m.in. ZUS, KRUS, Izbę Skarbową, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin,  zakłady pracy, szpitale i przychodnie oraz uczelnie wyższe. Serdeczne  dziękujemy tym wszystkim podmiotom, które nas zaprosiły z ZIP i przypominamy, że jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie organizowania kolejnych stanowisk wyjazdowych. Jeśli chcecie nas Państwo zaprosić, wystarczy skierować zaproszenie na adres e-mail: zip@nfz-lublin.pl.Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych: W celu osiągnięcia spójności słownika grup zawodowych z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania[1], Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje świadczeniodawców do dokonania przekodowania swojego potencjału w zakresie sześcioznakowych kodów zawodów i specjalności personelu. Przekodowanie odbędzie się przy pomocy mechanizmu zatwierdzenia przez świadczeniodawcę wstępnego, automatycznego przekodowania dokonanego w systemie. Mechanizm zostanie udostępniony świadczeniodawcom od dnia 21 lipca 2015 r. Poniżej instrukcja dla świadczeniodawców. PortalSZOI_inst_uzyt_swiadczeniodawca_1.pdf PortalSZOI_inst_uzyt_Apteka_GrupyZawodowe.pdf Aktualizacja 20.07.2015   Źródło Centrala NFZ [1] Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2014.1145)  
PoprzedniNastępny
Zamknij

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Ważne
informacje

Bezpłatne badania profilaktyczne

Mammobusy

Kontraktowanie

Systemy informatyczne

Zintegrowany Informator Pacjenta