Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Podstawy Prawne

Podstawy Prawne - Podstawy prawne funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia - Centrala.

Podstawy Prawne - Podstawy prawne funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia - Lubelski OW NFZ

Regulamin nadany Zarządzeniem nr 76/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. Dyrektora Lubelskiego OW NFZ.

Regulamin Organizacyjny Lubelskiego OW (*.pdf)

Schemat Organizacyjny (*.pdf )

Regulamin nadany Zarządzeniem nr 100/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. Dyrektora Lubelskiego OW NFZ z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

Regulamin Organizacyjny Lubelskiego OW (*.pdf)
Schemat Organizacyjny (*.pdf )

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Tekst jednolity ustawy
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 czerwca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn, zm,)