Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Leczenie uzdrowiskowe - zasady udzielania świadczeń

Rodzaj  i miejsce leczenia uzdrowiskowego określa lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej na podstawie oceny skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, dołączonej karty leczenia szpitalnego i dokumentacji medycznej. Pacjent kierowany jest zgodnie z kolejką i profilem choroby zasadniczej będącej podstawą wystawienia skierowania.  Przerwa między pierwszym a następnym wyjazdem do sanatorium uzdrowiskowego w przypadku osób dorosłych wynosi nie mniej niż 18 miesięcy.  

Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych  trwa 21 dni. Leczenie jest bezpłatne -  pacjent ponosi koszty dojazdu na leczenie do miejscowości uzdrowiskowej  i z powrotem.

Wstępne badanie lekarskie przeprowadzone jest w pierwszej  dobie po przyjęciu,  co tydzień wykonywane są kontrolne badania lekarskie a końcowe badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wypisem. Ustalony i na bieżąco korygowany jest program leczenia balneologicznego     i farmakologicznego a także dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia. Pacjent zapewnioną ma całodobową opiekę lekarską  - dyżury w obiekcie i opiekę pielęgniarską  - dyżur w oddziale.

W zakresie zabiegów fizykalnych trwających przez 6 dni w tygodniu  winny być zapewnione nie mniej niż 3 zabiegi dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione także od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym:

 • zasadniczy zabieg - bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych,
 • dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne.

Zapewniona jest również dieta zgodna z profilem leczenia oraz edukacja zdrowotna i promocja zdrowia ukierunkowana zgodnie z profilem oddziału szpitalnego.

Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych  trwa 21 dni. Leczenie jest bezpłatne. Pacjent ponosi koszty dojazdu do miejscowości uzdrowiskowej i z powrotem do miejsca zamieszkania, koszty opłaty klimatycznej i częściową odpłatność do kosztów wyżywienia i zakwaterowania uzależnioną od standardu pokoju określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wstępne badanie lekarskiej powinno być przeprowadzone w pierwszej  dobie po przyjęciu. Kontrolne badanie lekarskie minimum 1 raz w trakcie pobytu  a końcowe badanie lekarskie w okresie 48 godzin przed wypisem pacjenta z zakładu leczenia uzdrowiskowego. Na bieżąco ustalana i korygowana jest weryfikacja leczenia balneologicznego i farmakologicznego Zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska - dyżur    w obiekcie oraz pomoc lekarska w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki.

W zakresie zabiegów fizykalnych trwających przez 6 dni w tygodniu powinny być zapewnione nie mniej niż 3 zabiegi dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione od wskazań  i przeciwwskazań lekarskich, w  tym:

 • zasadniczy zabieg- bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych,
 • dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne.

Zapewniona jest również dieta zgodna z profilem leczenia oraz zapewniona edukacja zdrowotna i promocja zdrowia ukierunkowana zgodnie z profilem sanatorium.

Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 3 do 18 roku życia trwa 27 dni i jest bezpłatne. Dojazd do miejsca leczenia uzdrowiskowego i z powrotem zabezpieczają rodzice we własnym zakresie. Zapewnione są świadczenia opiekuńczo- wychowawcze zgodnie   z obowiązującymi przepisami. Zapewniona jest świetlica i pokoje zabaw ze stosownym wyposażeniem. Realizowana jest nauka szkolna w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum. Leczenie odbywa się zatem przez cały rok.
Młodzież licealna nie ma możliwości realizowania obowiązku szkolnego dlatego też leczenie uzdrowiskowe dla nich realizowane jest w miesiącach wakacyjnych.

Wstępne badanie lekarskie przeprowadzone jest nie później niż w pierwszej dobie po przyjęciu, cotygodniowe kontrolne badanie lekarskie a końcowe badanie lekarskie nie wcześniej niż w 24 godziny przed wypisem. 
Na bieżąco ustalana i korygowana jest weryfikacja leczenia balneologicznego  i farmakologicznego.
Zapewniona jest całodobowa opieka lekarska - dyżur w obiekcie i  pielęgniarska - dyżur w oddziale.
Codziennie odbywa się  obchód lekarski i pielęgniarski.

W zakresie zabiegów fizykalnych  trwających przez 6 dni w tygodniu  winny być zapewnione nie mniej niż 3 zabiegi dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione od wskazań   i przeciwwskazań lekarskich,  w  tym:

 • zasadniczy zabieg- bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych,
 • dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne.

Zakład lecznictwa uzdrowiskowego zapewnia dietę zgodną z profilem leczenia oraz edukację zdrowotną i promocję zdrowia ukierunkowaną zgodnie z profilem oddziału szpitalnego.

Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 7 do 18 roku życia trwa 21 dni i jest bezpłatne. Dojazd do miejsca leczenia uzdrowiskowego i z powrotem zabezpieczają rodzice we własnym zakresie. Baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa jest przystosowana do potrzeb dzieci. Zapewnione są świadczenia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możliwość realizowana obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum. Leczenie odbywa się zatem przez cały rok.

Młodzież licealna nie ma możliwości kontynuowania nauki dlatego też leczenie uzdrowiskowe dla nich realizowane jest w miesiącach wakacyjnych.

Wstępne badanie lekarskie przeprowadzone jest nie później niż w pierwszej dobie po przyjęciu. Kontrolne badanie lekarskie przeprowadzane jest minimum 2 razy w trakcie pobytu a końcowe badanie lekarskie w okresie 48 godzin przed wypisem. 
Na bieżąco ustalana i korygowana jest weryfikacja leczenia balneologicznego i farmakologicznego.

Zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska (w obiekcie) i codzienny obchód pielęgniarski wieczorny. Pomoc lekarska w przypadku nagłego zachorowania udzielana jest każdorazowo  na wezwanie pielęgniarki.

W zakresie zabiegów fizykalnych trwających przez 6 dni w tygodniu  winny być zapewnione nie mniej niż 3 zabiegi dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione od wskazań  i przeciwwskazań lekarskich, w tym:

 • zasadniczy zabieg- bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych,
 • dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne.

Zakład lecznictwa uzdrowiskowego zapewnia dietę zgodna z profilem leczenia, zapewniona edukację zdrowotną i promocję zdrowia ukierunkowaną zgodnie z profilem sanatorium.

Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dzieci w  wieku 3 do 6 lat pod opieką osoby dorosłej ( w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego, ewentualnie schorzeń neurologicznych o zbliżonym obrazie klinicznym 3 do 18 lat)
trwa 21 dni i jest dla dziecka bezpłatne. Opiekun ponosi pełne koszty swojego pobytu zgodnie z cennikiem określonym przez dany zakład lecznictwa uzdrowiskowego a także koszty dojazdu z dzieckiem na leczenie uzdrowiskowe.
Baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa przystosowana jest dla potrzeb dzieci,  z uwzględnieniem potrzeb w zakresie zakwaterowania dziecka wraz z opiekunem.

Wstępne badanie lekarskie przeprowadzone jest nie później niż w pierwszej dobie po przyjęciu. Kontrolne badanie lekarskie przeprowadzane jest minimum 1 raz w trakcie pobytu a końcowe badanie lekarskie w okresie 48 godzin przed wypisem. 
Na bieżąco ustalana i korygowana jest weryfikacja leczenia balneologicznego                         i farmakologicznego.
Zapewniona jest  całodobowa opieka pielęgniarska ( w obiekcie) i codzienny obchód pielęgniarski wieczorny. Pomoc lekarska w przypadku nagłego zachorowania zapewniana jest każdorazowo  na wezwanie pielęgniarki.
W zakresie zabiegów fizykalnych  trwających przez 6 dni w tygodniu  winny być zapewnione nie mniej niż 3 zabiegi dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione od wskazań  i przeciwwskazań lekarskich, w tym:
- zasadniczy zabieg- bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych,
- dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne.
Zapewniona jest również dieta zgodna z profilem leczenia oraz edukacja zdrowotna i promocja zdrowia ukierunkowana zgodnie z profilem sanatorium.

Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci trwa 6 do 18 osobodni zabiegowych.
Zabiegi fizykalne są bezpłatne a pacjent we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i podróży. Po przyjeździe przeprowadzone  jest wstępne badanie lekarski i ustalony program leczenia balneologicznego. Zapewniona jest możliwość dostępu pacjenta do lekarza prowadzącego leczenie oraz doraźne interwencje lekarskie.
Zabiegi odbywają się przez 6 dni w tygodniu zgodnie z ustaleniami lekarza uzdrowiska.         W zakresie zabiegów fizykalnych wykonywane są nie mniej niż 3 zabiegi dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym:
- zasadniczy zabieg- bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych,
- dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne.

Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym trwa 28 dni. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego  udziela świadczeń na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza    z poradni specjalistycznej ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej lub  z oddziałów szpitalnych, potwierdzonego przez oddział Funduszu.
Uzdrowisko zapewnia bazę hotelową, żywieniową  i zabiegową w jednym miejscu. Gwarantuje badania diagnostyczne i dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia. Pełniony  jest całodobowy dyżur lekarsko - pielęgniarski. Wstępne badanie lekarskie przeprowadzane jest w pierwszej dobie po przyjęciu a końcowe    w ciągu 24 godzin przed wypisem. Przeprowadzane są cotygodniowe kontrolne badania lekarskie. Ustalony jest i na bieżąco korygowany program leczenia balneologicznego               i farmakologicznego.
Zabiegi odbywają się przez 6 dni w tygodniu w dwóch cyklach dziennych - przed                     i popołudniowych przez 5 dni oraz w sobotę w 1 cyklu.
Ustalono nie mniej niż pięć zabiegów fizykalnych dziennie, ukierunkowanych na leczenie schorzenia zasadniczego będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiskowej rehabilitacji. Jeden zasadniczy zbieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne z udziałem: wód leczniczych, peloidów, z użyciem gazów leczniczych lub zabiegi  z hydroterapii, kinezyterapii, fizjoterapii     i masażu. Dieta ustalana jest zgodnie z profilem leczenia. Prowadzona jest edukacja zdrowotna i promocja zdrowia ukierunkowana zgodnie z profilem leczniczym oddziału.

Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym trwa 28 dni. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego  udziela świadczeń na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzonego oddział Funduszu.
Zapewnia badania diagnostyczne i doraźne specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia. Gwarantuje całodobową opiekę pielęgniarską oraz pomoc lekarza       w przypadku nagłego zachorowania  lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych  i nocnych - na wezwanie pielęgniarki.
Wstępne badanie lekarskie przeprowadzane jest w pierwszej dobie po przyjęciu a końcowe w okresie 48 godzin przed wypisem pacjenta z zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Przeprowadzane są  kontrolne badania lekarskie minimum 1 raz w trakcie pobytu. Ustalony jest i na bieżąco korygowany program leczenia balneologicznego i farmakologicznego.
Zabiegi odbywają się przez 6 dni w tygodniu w dwóch cyklach dziennych - przed i popołudniowych przez 5 dni oraz w sobotę w 1 cyklu.

Ustalono nie mniej niż pięć zabiegów fizykalnych dziennie, ukierunkowanych na leczenie schorzenia zasadniczego będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiskowej rehabilitacji. Jeden zasadniczy zbieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne z udziałem: wód leczniczych, peloidów, z użyciem gazów leczniczych lub zabiegi z hydroterapii, kinezyterapii, fizjoterapii      i masażu. Dieta ustalana jest zgodnie z profilem leczenia. Prowadzona jest edukacja zdrowotna i promocja zdrowia ukierunkowana zgodnie z profilem leczniczym sanatorium.

Aktualności