Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Komunikat o ogłoszeniu konkursu na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” - Nr 03-18-000320/PPZ/18/1/18.0000.000.18/13

16 kwietnia 2018

            Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 48e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 z późn. zm.),  w dniu 16 kwietnia 2018 roku został ogłoszony konkurs na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej  „POZ PLUS”:

 

  • Nr 03-18-000320/PPZ/18/1/18.0000.000.18/13.

 

Zainteresowanych świadczeniodawców zapraszam do wzięcia udziału.

 

Oferty należy składać w siedzibie Lubelskiego OW NFZ: 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16,
w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu: 25 maja 2018 r.

 

            Ogłoszenie  opublikowane zostało na stronie internetowej Lubelskiego OW NFZ
w Publikatorze Informacji o Postępowaniach i na tablicy informacyjnej w siedzibie Oddziału.

 

Lublin, 16 kwietnia 2018 roku

Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych
Lubelskiego OW NFZ
Dorota Blechar

Wszystkie aktualności