Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Informacje dla pacjentów POZ

Gdzie szukać opieki lekarskiej po 1 stycznia 2015 r.

Jeżeli po 1 stycznia 2015 r.  Twój gabinet lekarza rodzinnego będzie zamknięty, możesz skorzystać z innych przychodni dostępnych  w pobliżu miejsca zamieszkania. Ponadto w szpitalach czynne będą także dodatkowe punkty (izby przyjęć, SOR) oraz  punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mające umowy z NFZ. Każdy pacjent udający się do dowolnego gabinetu z załączonej listy, może liczyć na niezbędną pomoc, zaś za jego wizytę zapłaci NFZ.

Wykaz przychodni POZ, które posiadają umowy obowiązujące w 2015 r. (stan na 04.01.2015 r.)

Lista SOR-ów, Izb Przyjęć oraz punktów Nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej, w których pacjenci uzyskają  opiekę zdrowotną w zastępstwie za lekarza rodzinnego

Wykaz przychodni POZ, które nie przedłużyły umów z NFZ o udzielanie świadczeń w roku 2015 (stan na 04.01.2015r.)

Punkty Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej pracują również w dni powszednie w godz. od 8.00 do 18.00.


Zmiana lekarza rodzinnego

Każdy ubezpieczony może wybrać lekarza, pielęgniarkę, położną POZ, nie obowiązuje rejonizacja. Aby zapisać się do nowego lekarza POZ wystarczy przy pierwszej wizycie złożyć deklarację na druku dostępnym u świadczeniodawcy. Ubezpieczony ma prawo zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej POZ bezpłatnie trzy razy w roku. Świadczeniodawca, u którego byliśmy wcześniej zapisani, jest zobowiązany do wydania na wniosek pacjenta kopii dokumentacji medycznej.

Deklaracja wyboru lekarza

Deklaracja wyboru pielęgniarki

Deklaracja wyboru położnej


Bezpłatna infolinia Lubelskiego OW NFZ
czynna całodobowo od 1 stycznia 2015 r. od godz. 16.00

800 804 003

Pod. tym numerem uzyskają Państwo informacje w sprawie placówek medycznych, które udzielą Państwu  świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej po 1 stycznia 2015 r.

Aktualności