Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Zintegrowany Informator Pacjenta - Przydatne Informacje

Zaproszenie do współpracy w zakresie organizacji stanowisk wyjazdowych ZIP

Czym jest ZIP

Zasady korzystania ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta w NFZ

Strona logowania ZIP

Podstawowe cele systemu ZIP

Cztery części systemu ZIP

Jakie informacje znajdziesz w systemie ZIP

Jak uzyskać dostęp do konta w ZIP

Numery telefonów Lubelskiego OW NFZ pod którymi uzyskasz szczegółowe informacje o ZIP

Aktualności