Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Komunikat do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

30 czerwca 2020

Uprzejmie informuję, iż w dniu 26 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Centrali NFZ www.nfz.gov.pl opublikowano Zarządzenie Nr 93/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

 

Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych
Lubelskiego OW NFZ
Dorota Blechar

Wszystkie aktualności