Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Informacja o rozpatrzonych postępowaniach z ZPO.

29 czerwca 2020

 

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż został pozytywnie rozpatrzony wniosek o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne- w zakresie optyki okularowej z niżej wyszczególnionym wnioskodawcą:

      

           KULA TOMASZ SALON OPTYCZNY

         LWOWSKA 56/3

         22-600 TOMASZÓW LUBELSKI

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Lubelskiego OW NFZ

Dorota Blechar

Wszystkie aktualności