Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego

26 czerwca 2020

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Na podstawie art. 108 ust. 4 pkt. 2 oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 944), Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu produkt leczniczy

  • Produkt leczniczy – Dicortinef, krople do oczu i uszu, zawiesina, nr serii 01UI0319, podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. – Decyzja NJP.5453.22.2020.MLI z dnia 25 czerwca 2020 roku

 

Plik do pobrania:

Decyzja NJP.5453.22.2020.MLI

Wszystkie aktualności