Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego

24 czerwca 2020

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego

 

Na podstawie art. 108 ust. 4 pkt. 2 oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 944), Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu produkt leczniczy

  • Produkt leczniczy – Ventolin, aerozol wziewny, zawiesina, nr serii XW9E, podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited – Decyzja NJP.5453.21.2020.ASZ z dnia 23 czerwca 2020 roku

 

Plik do pobrania:

Decyzja NJP.5453.21.2020.ASZ

Wszystkie aktualności