Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2020 i w roku następnym w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie programy lekowe

22 maja 2020

Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 8, w związku z art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.),

 

informuję o unieważnieniu

postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia  umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2020 i w roku następnym w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie programy lekowe:

 

- nr 03-20-000073/SZP/03/5/03.0000.408.02/01, w zakresie: program lekowy - leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy, w tym leki w programie lekowym - leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy na obszarze powiatów: biłgorajski 0602, hrubieszowski 0604, janowski 0605, krasnostawski 0606, kraśnicki 0607, tomaszowski 0618, zamojski 0620, zamość 0664;

- nr 03-20-000074/SZP/03/5/03.0000.408.02/01, w zakresie: program lekowy - leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy, w tym leki w programie lekowym - leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy na obszarze powiatów: bialski 0601, biała podlaska 0661, łukowski 0611, parczewski 0613, radzyński 0615, rycki 0616, włodawski 0619;

 

Dyrektor
Lubelskiego OW NFZ
Karol Tarkowski

 

 

*art. 150 ust.1 pkt 1 ustawy o świadczeniach – nie wpłynęła żadna oferta

 

Data publikacji na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń: 22 maja 2020 r.

Wszystkie aktualności