Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ wznawia pracę sali obsługi klientów

21 maja 2020

Od 25 maja zacznie działać sala obsługi klientów w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie można m.in. potwierdzić Profil Zaufany, załatwić sprawę dotyczącą wyrobów medycznych lub uzyskać podstawowe informacje w sprawach związanych z działalnością NFZ. Mimo otwarcia sali, nadal namawiamy do zdalnego kontakt ze swoim oddziałem, np. przez internet.

Miejsca obsługi klientów w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną otwarte w poniedziałek, 25 maja. Powrót do pełnej obsługi pacjentów będzie przywracany etapami.

W pierwszym pacjenci:

  • potwierdzą zlecenia na wyroby medyczne
  • założą Profil Zaufany
  • dobrowolnie się ubezpieczą
  • otrzymają podstawowe informacje związane z działalnością NFZ.

Limit osób, które będą mogły przebywać jednocześnie na sali będzie uzależniony od liczby czynnych stanowisk. Jeśli sala ma 3 stanowiska do obsługi, wówczas maksymalnie tyle samo osób będzie mogło załatwić swoją sprawę w okienku.

Zarówno klientów i pracowników NFZ obowiązują nakazy sanitarne. Na salę zostaną wpuszczone wyłącznie osoby, które mają zakryte usta i nos oraz zdezynfekują ręce. Stanowiska do obsługi klientów będą oddalone od siebie o minimum 2 metry. Po każdym pacjencie stanowisko, w tym przesłona chroniąca pracowników, blat biurka i długopisy, będą starannie dezynfekowane.

Nad płynnością obsługi i zachowaniem obostrzeń sanitarnych będzie czuwał wyznaczony pracownik Funduszu, zawsze obecny na sali.

Sala Obsługi Klientów Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Nadstawna 4
20-120 Lublin
Godziny otwarcia: 8.00-16.00 (poniedziałek-piątek)
Czynna od 25.05.2020r.

Delegatura Lubelskiego OW NFZ w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 12c
21-500 Biała Podlaska
Godziny otwarcia: 8.00-16.00 (poniedziałek-piątek)
Czynna od 25.05.2020r.    

Delegatura Lubelskiego OW NFZ w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Godziny otwarcia: 8.00-16.00 (poniedziałek-piątek)
Czynna od 25.05.2020r.

Delegatura Lubelskiego OW NFZ w Zamościu
ul. Partyzantów 3
22-400 Zamość
Godziny otwarcia: 8.00-16.00 (poniedziałek-piątek)
Czynna od 25.05.2020r.


Ze względów bezpieczeństwa, przed każdą salą znajdują się specjalne skrzynki, w których pacjenci będą mogli zostawić pisma, skargi i wnioski, bez konieczności wchodzenia do siedziby oddziału lub sali.

Mimo wznowienia obsługi klientów na miejscu w oddziałach, nadal rekomendujemy kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Przygotowaliśmy praktyczną listę numerów telefonów i adresów e-mail, za pośrednictwem których można załatwić sprawę. Ponadto do dyspozycji są elektroniczne skrzynki podawcze ePUAP (dla posiadaczy Profilu Zaufanego, czyli elektronicznego potwierdzenia tożsamości).

Szczegółowe dane kontaktowe do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego i delegatur

Przywrócenie pełnej działalności sal obsługi klientów będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Wszystkie aktualności