Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego

11 maja 2020

Na podstawie art. 108 ust. 4 pkt. 2 oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 499 ze zm.), Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu produkt leczniczy

 

  • Produkt leczniczy – Cisatracurium Noridem, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji, nr serii 1803845, podmiot odpowiedzialny: Noridem Enterprises Limited, Cypr – Decyzja NJP.5453.14.2020.DO z dnia 8 maja 2020 roku

 

Plik do pobrania:

Decyzja NJP.5453.14.2020.DO

Wszystkie aktualności