Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkurs „Lider e-zdrowia 2019”

8 sierpnia 2019

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wspólnie z Gazetą Prawną ogłosiły konkurs dla środowiska medycznego pt. „Lider e-zdrowia 2019”. Najważniejszym jego celem jest upowszechnianie elektronicznych recept i zachęcenie personelu medycznego do ich wystawiania.  Lekarze, personel medyczny oraz podmioty lecznicze wystawiające najwięcej e-recept w okresie lipiec-wrzesień 2019 nagrodzeni zostaną statuetkami i tytułem „Lider e-zdrowia 2019”, a wszystko podczas uroczystej gali połączonej z konferencją merytoryczną dla branży. Organizatorzy pozyskali też partnerów do promocji tego przedsięwzięcia. Wśród nich jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Konkurs „Lider e-zdrowia 2019” otwórz link      

 

Lekarze coraz chętniej wystawiają e-recepty

W czerwcu minęło pół roku od wprowadzenia obowiązku realizowania przez apteki e-recepty  – cyfrowej wersji dotychczasowej papierowej recepty. Głównym celem jej wprowadzenia jest ułatwienie procesu realizacji, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów, a także ograniczenie błędów oraz eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept.

Do końca czerwca ponad 6.000 lekarzy z ponad 1.100 placówek leczniczych na terenie kraju wystawiło blisko 2 mln 400 tys. e-recept. E-recepty otrzymało ponad 480 tys. pacjentów.

Zwiększyła się także dynamika ich wystawiania – z 2,6 tys. dziennie w styczniu do ponad 50 tys. na początku lipca. Liczby te stale rosną, bo każdego dnia do platformy e-zdrowie (P1) dołączają kolejne podmioty, a lekarze, którzy korzystają z e-recepty potwierdzają, że ich wystawianie jest prostsze i krótsze niż tej tradycyjnej, a to przekłada się na oszczędność czasu i wygodę zarówno ich, jak i pacjentów. Rekordowym miesiącem jest czerwiec z prawie 400 nowymi podmiotami, które uzyskały formalną gotowość do wystawiania e-recept.

                   

Wiek nie jest barierą

Najwięcej – aż 69 proc. – e-recept wystawili lekarze w grupie wiekowej 41+.
Co ciekawe, drugą grupą pod względem liczebności wystawionych e-recept są lekarze seniorzy, czyli w wieku 61-70 lat. Wystawili oni 13 proc. wszystkich recept elektronicznych. Oznacza to, że wiek lekarza nie stanowi bariery we wprowadzaniu rozwiązań cyfrowych, zwłaszcza że najstarszy w Polsce lekarz, który wystawił e-receptę ma 88 lat. Zaskakuje natomiast słaba aktywność młodych lekarzy (21-40 lat) – wystawili zaledwie 17 proc. wszystkich e-recept. 

Podobnie jak w przypadku lekarzy, także wśród pacjentów bardzo przychylne temu rozwiązaniu są osoby starsze. Najwięcej e-recept wystawiono pacjentom po 71 roku życia
– aż 453 tys. (ok. 1/5 wszystkich wystawionych). Drugą grupę wiekową stanowią pacjenci
w przedziale 61-70 lat (381 tys.), a trzecią 41-60 lat (369 tys.).

E-recepta będzie obowiązkowa dla wszystkich lekarzy od 1 stycznia 2020 roku. W związku
z tym,  Ministerstwo Zdrowia podejmuje wiele działań mających na celu jak najlepsze przygotowanie personelu medycznego do tej zmiany.

 

Wsparcie finansowe dla podmiotów medycznych

Podmioty lecznicze, które zakupiły w 2018 r. lub 2019 r, oprogramowanie do wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, mogą ubiegać się o dofinansowania z NFZ na pokrycie kosztów tego zakupu. Kwota dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

  • w przypadku, gdy podmiot odlicza VAT – 80% poniesionych wydatków bez VAT, przy czym wydatki te nie mogą być wyższe niż 1 000 zł,
  • w przypadku, gdy podmiot nie odlicza VAT – 80% poniesionych wydatków wraz z VAT, przy czym wydatki te nie mogą być wyższe niż 1 000 zł powiększone o podatek VAT.

Jeżeli poniesione wydatki przekraczają powyższe kwoty, dofinansowanie liczone jest od kwoty 1 000 zł lub 1 000 zł powiększonej o podatek VAT.

Więcej informacji na stronie NFZ

 

Działania realizowane wspólnie ze środowiskiem medycznym

Ważnym aspektem jest, aby środowisko medyczne miało wiedzę, że wdrażane stopniowo
e-usługi są częścią większego systemu, dzięki któremu sektor ochrony zdrowia w Polsce wyraźnie poprawi swoją konkurencyjność, a lekarze staną się beneficjentami tych zmian.
W tym celu Ministerstwo Zdrowia (MZ) we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczęło kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do środowiska medycznego.

Działania te mają na celu edukację personelu medycznych na temat e-usług: e-recepta,
e-skierowanie i bezpłatna aplikacja Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl, które to usługi wprowadzają lepszą jakość do systemu ochrony zdrowia. Są wygodne, bezpieczne i poprawiają komfort pracy, mogą mieć również pozytywny wpływ na profilaktykę i proces leczenia.

– „Chcemy, aby każdy pracownik medyczny otrzymał kompleksowy pakiet informacji. Działania komunikacyjne pozwolą lepiej  zrozumieć istotę zmian technologicznych i oswoją
z nową rzeczywistość. Poznanie korzyści, jakie daje e-recepta i Internetowe Konto Pacjenta, pozwoli dostrzec potencjał cyfrowych usług i świadomie zacząć ich używać w codziennej pracy z pacjentem” – mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

 

Ulotki i plakaty w podmiotach leczniczych

W ramach działań promocyjnych 16 oddziałów wojewódzkich NFZ otrzymało ulotki oraz plakaty informujące o tym, czym jest e-recepta i IKP, jak zacząć z nich korzystać i co dzięki nim zyskuje pacjent oraz lekarz. Materiały są dystrybuowane do podmiotów leczniczych, które już wystawiają e-recepty lub zamierzają w najbliższym czasie je wystawiać.

Materiały można odebrać również osobiście w Lubelskim OW NFZ, Lublin, ul. Szkolna 16 w kancelarii pokój 20.

 

Cykl szkoleń i #czwartekzerecepta

Informacje i bieżące statystyki dot.  projektu e-zdrowie są udostępniane i aktualizowane cyklicznie w mediach społecznościowych MZ i CSIOZ (m.in. Twitter, Youtube). Co czwartek swoimi doświadczeniami z wdrożenia e-recepty dzielą się lekarze, farmaceuci oraz menedżerowie zarządzający podmiotami leczniczymi. Co miesiąc publikowane są aktualne statystyki dotyczące procesu wdrażania e-recept.

Lepszemu zrozumieniu zmian związanych z wdrożeniem e-zdrowia służą także bezpośrednie spotkania i szkolenia dla personelu medycznego oraz przekazywane im materiały i informatory. Zespół Wdrożeń CSIOZ obecny jest na wydarzeniach branżowych w całej Polsce. Tylko w czerwcu przeszkolono ponad 1.500 uczestników obecnych na spotkaniach i szkoleniach – w tym celu trenerzy CSIOZ pokonali ponad 5 tys. kilometrów.

 

Wsparcie technologiczne dla lekarzy

Przykładem takich działań jest planowane na koniec sierpnia uruchomienie bezpłatnej aplikacji Gabinet.gov.pl, która umożliwia lekarzom wystawianie elektronicznych dokumentów medycznych, takich jak recepty i skierowania. Dzięki aplikacji, lekarz ma dostęp do bazy pacjentów z dowolnego miejsca na świecie, a także do gotowych słowników dotyczących wszystkich aspektów skierowań i recept – bazy leków oraz klasyfikacji chorób, leków, form odpłatności i wielu innych. Ponadto wprowadzane przez lekarza w aplikacji dane są automatycznie weryfikowane, dzięki czemu wystawianie recept jest szybsze i obarczone dużo mniejszym ryzykiem błędu.

Aplikacja dostępna będzie pod adresem: gabinet.gov.pl

 

E-recepta w województwie lubelskim

W marcu 2019 roku elektroniczne recepty na Lubelszczyźnie wystawiały 32 podmioty. Zatrudnieni w nich lekarze wystawili 89 677 e-recept.

W kwietniu już 155 podmiotów leczniczych otrzymało certyfikat uprawniający do wystawiania e-recept. Lekarze wystawili ich ponad 134 tys. dla prawie 23,5 tys. pacjentów.

W maju do 274  wzrosła liczba lekarzy wystawiających elektroniczne recepty. To prawie 3 razy więcej niż w marcu. Placówek, w których pacjent może otrzymać e-receptę, było 98 – trzy razy więcej niż np. w marcu.

Do końca czerwca 435 lekarzy wystawiło  prawie 360 tys. recept.  Przychodni, w których pacjenci mogli je otrzymać było w czerwcu  160 – prawie dwa razy więcej niż w maju. Elektroniczne recepty otrzymało na swoje konta 56 tysięcy pacjentów. Pod tym względem Lubelszczyzna zajmuje drugie miejsce w kraju, po województwie mazowieckim.

Na koniec lipca liczba wystawionych od początku roku elektronicznych recept wynosi 559,5 tys. i jest ponad sześciokrotnie wyższa niż w marcu (89 677 tys.)  Rekordowy jest wzrost liczby lekarzy, którzy weszli do e-systemu: obecnie jest ich 709 (w marcu 111).  Obecnie Pacjenci mogą otrzymać e-recepty w 249 placówkach, w 122 różnych miejscowościach.

Na Lubelszczyźnie pierwsza e-recepta została wystawiona przez NZOZ „Promed” A. Szendała, T. Zieliński – Lekarze Spółka Partnerska, Wysokie.

Najwięcej recept w województwie wystawiają: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski z Lublina, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medivita" s.c. J.Gągała, M.Gąska, K.Gogacz, T.Rękas z Ryk, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Praktyka Lekarzy Rodzinnych" s.c.  Milejów-Osada, ,,Medycyna 2001" Sp. z o.o. z Lublina oraz Centrum Medyczne Internus Sp. z o.o. z Puław.

Od 1 stycznia 2020 roku lekarze będą wystawiać wyłącznie e-recepty. Mogą być one wystawiane tylko w takim podmiocie leczniczym, który  zarejestrował się na platformie P1 - w systemie informatycznym prowadzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

 

Źródło: CSiOZ i Lubelski OW NFZ

 

Wszystkie aktualności