Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Niepodległa

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

14-go sierpnia nasz Oddział pracuje

8 sierpnia 2017

W poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. pracujemy w zwykłych godzinach, tj. od 8.00 do 16.00, w Lublinie i w Delegaturach.

Jednocześnie przypominamy, że sprawy pacjentów dotyczące:

-   zaopatrzenia w wyroby medyczne prowadzą: Oddział w Lublinie, ul. Szkolna 16 oraz Delegatury
w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu;

-  leczenia uzdrowiskowego oraz kart EKUZ prowadzą: Oddział w Lublinie, ul. Koryznowej 2 d
oraz Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Dyrektor Lubelskiego OW NFZ
Karol Tarkowski

Wszystkie aktualności