Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Delegatury Oddziału

Godziny otwarcia: 8.00-16.00 (poniedziałek-piątek)

Telefoniczna Informacja Pacjenta
tel.
800 190 590

Zapraszamy do kontaktu m.in. w sprawach:

  • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
  • Lecznictwa uzdrowiskowego
  • Zaopatrzenia w wyroby medyczne

 

Delegatura Lubelskiego OW NFZ w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12c
e-mail: delegatura.biala-podlaska@nfz-lublin.pl

Delegatura Lubelskiego OW NFZ w Chełmie
22-100 Chełm ul. Ceramiczna 1
e-mail: delegatura.chelm@nfz-lublin.pl

Delegatura Lubelskiego OW NFZ w Zamościu
22-400 Zamość ul. Partyzantów 3
e-mail: delegatura.zamosc@nfz-lublin.pl