Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Skargi i wnioski

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia rozpatruje skargi dotyczące realizacji umów przez świadczeniodawców, z którymi zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz niewłaściwe załatwianie spraw przez pracowników Funduszu.

Skargi i wnioski mogą być zgłaszane do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą
w Lublinie lub do Delegatur Oddziału: w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Uwaga! Skargi nie mogą być przyjmowane telefonicznie.

 

Adres korespondencyjny: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16

Adres e-mail: sekretariat@nfz-lublin.pl

ePUAP: /e2534foiol/SkrytkaESP

Skargi można złożyć również osobiście:

Lublin:

 • osobiście, ul. Nadstawna 2-4, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00 - 15.30

 

Delegatura Oddziału w Białej Podlaskiej:

 • osobiście, ul. Warszawska 12 c, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.30

 

Delegatura Oddziału w Chełmie:

 • osobiście, ul. Ceramiczna 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.30

 

Delegatura Oddziału w Zamościu:

 • osobiście, ul. Partyzantów 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.30

 

Pacjent może także złożyć skargę do poniżej wymienionych instytucji,

w zakresie zastrzeżeń dotyczących sposobu leczenia/ pielęgnacji. Skargi w takich sprawach należy kierować w pierwszej kolejności do: dyrektora szpitala, kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, w zakresie nieprzestrzegania praw pacjenta, adres:
  01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46, Telefoniczna Informacja Pacjenta tel.: 800 190 590 wew. 2 – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta;
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Izby Lekarskiej,
  w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza i etyki zawodowej, adres: 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. (81) 536 04 76;
 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej, adresy:

- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Okopowa 3 pok. 218, tel./fax/ (83) 343 60 83;

- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Obłońska 22, tel./fax. (82) 565 43 73;

- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, 20-400 Lublin, ul. Czechowska 3D, tel. (81) 536 67 67;

- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Odrodzenia 7, tel./fax. (84) 639 07 06.

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, infolinia 606 950 000 (czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 13.00).

 

Analizy Skarg i Wniosków za lata 2010-2017

Analizy Skarg i Wniosków za rok 2018