Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nasz oddział

Najważniejsze informacje

Drukuj

Rekrutacja

Wypełniając obowiązek nałożony ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1793 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje informację o rekrutacji kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ.

Podstawa prawna

Regulamin naboru kandydatów do zatrudnienia

Niezbędne informacje dla kandydatów:

Zdezaktywowane listy kandydatów i wyniki rekrutacji dostępne są w Wydziale Kadr i Szkoleń Lubelskiego OW NFZ.

Ogłoszenia o rekrutacji